رشته آشی زرماکارون وزن 500 گرم

6,800 تومان

  • 500 گرم
  • 515 گرم
  • رشته ای
  • 56/18272
  • ارزش غذایی در هر سهم
  • انرژی: 335 کیلوکالری
  • چربی: 0.53 گرم
  • نمک: 2.7475 گرم
  • قند: 0 گرم
  • اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم
مــزایا
مــعایب

سایر مشخصات

وزن500 گرم
وزن بسته بندی515 گرم
فرمرشته ای
شماره پروانه بهداشت56/18272
ارزش غذایی محصولارزش غذایی در هر سهم
مقدار انرژیانرژی: 335 کیلوکالری
مقدار چربیچربی: 0.53 گرم
مقدار نمکنمک: 2.7475 گرم
مقدار قندقند: 0 گرم
مقدار اسید چرب ترانساسیدهای چرب ترانس: 0 گرم