پودر کتلت گیاهی آسان مقدار 110 گرم

5,200 تومان

  • 110 گرم
  • 130 گرم
  • پودر
  • 21/10948
  • یک عدد کتلت 90 گرم
  • 353.7 کیلو کالری
  • 19.8 گرم
  • 0.2475 گرم
  • 0 گرم
  • 0 گرم
مــزایا
مــعایب

سایر مشخصات

وزن110 گرم
وزن بسته بندی130 گرم
فرمپودر
شماره پروانه بهداشت21/10948
ارزش غذایی محصولیک عدد کتلت 90 گرم
مقدار انرژی353.7 کیلو کالری
مقدار چربی19.8 گرم
مقدار نمک0.2475 گرم
مقدار قند0 گرم
مقدار اسید چرب ترانس0 گرم