رشته پلو یی حامدی مقدار 400 گرم

6,000 تومان

  • 400 گرم
  • 409 گرم
  • رشته ای
  • 16/1022
  • 1/4 بسته معادل 100 گرم
  • 298.2 گرم
  • 5.0 گرم
  • 1.0 گرم
  • 4.0 گرم
  • 0 گرم
مــزایا
مــعایب

سایر مشخصات

وزن400 گرم
وزن بسته بندی409 گرم
فرمرشته ای
شماره پروانه بهداشت16/1022
ارزش غذایی محصول1/4 بسته معادل 100 گرم
مقدار انرژی298.2 گرم
مقدار چربی5.0 گرم
مقدار نمک1.0 گرم
مقدار قند4.0 گرم
مقدار اسید چرب ترانس0 گرم