رشته آشی میراث برش اصفهان 500 گرم

7,000 تومان

  • 500 گرم
  • 500 گرم
  • رشته ای
  • 25/10667
  • مقدار هر سهم رشته اشی خشک 25 گرم
  • 89.2 کیلو کالری
  • 0.32 گرم
  • 1 گرم
  • 0 گرم
  • 0 گرم
مــزایا
مــعایب

سایر مشخصات

وزن500 گرم
وزن بسته بندی500 گرم
فرمرشته ای
شماره پروانه بهداشت25/10667
ارزش غذایی محصولمقدار هر سهم رشته اشی خشک 25 گرم
مقدار انرژی89.2 کیلو کالری
مقدار چربی0.32 گرم
مقدار نمک1 گرم
مقدار قند0 گرم
مقدار اسید چرب ترانس0 گرم