رشته آشی زرماکارون وزن 400 گرم

4,200 تومان

  • 400 گرم
  • 410 گرم
  • رشته ای
  • 56/18272
  • ارزش غذایی در هر سهم 100 گرم
  • 335 کیلوکالری
  • 0.53 گرم
  • 2.7475 گرم
  • 0 گرم
  • 0 گرم
مــزایا
مــعایب

سایر مشخصات

وزن400 گرم
وزن بسته بندی410 گرم
فرمرشته ای
شماره پروانه بهداشت56/18272
ارزش غذایی محصولارزش غذایی در هر سهم 100 گرم
مقدار انرژی335 کیلوکالری
مقدار چربی0.53 گرم
مقدار نمک2.7475 گرم
مقدار قند0 گرم
مقدار اسید چرب ترانس0 گرم